Hai trường hợp nhà chung cư được nhà nước cải tạo và xây dựng lại

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư. Theo đó, nhà nước đã thực hiện đầu tư vào cải tạo và xây dựng lại nhà ở chung cư đối với 2 trường hợp.

Thứ nhất, nhà ở chung cư thuộc diện buộc phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại mà hết thời hạn quy định, nhưng những chủ sở hữu không lựa chọn được công ty kinh doanh bất động sản để thực hiện phá dỡ, xây dựng lại thì Nhà nước sẽ thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ để trực tiếp đầu tư cải tạo và xây dựng lại nhà ở chung cư đó bằng nguồn vốn quy định theo Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở.

Thứ hai, nhà nước sẽ thực hiện hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với nhà đầu tư đảm nhận việc xây dựng lại nhà chung cư cũ trên diện tích mặt bằng đất cũ hoặc tại vị trí khác để phục vụ nhu cầu tái định cư cho những chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo và xây dựng lại.

Việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

Ý KIẾN CỦA BẠN


  Gửi nhận xét
Quảng cáo

pro-crm công cụ quản trị cho nhà môi giới chuyên nghiệp
Góp ý